Hỗ trợ các thành chủ tham gia hoạt động Nạp Cao Thưởng Lớn tại máy chủ Kim Hổ

Q
uý thành chủ thân mến!

Vào đúng 10h00 ngày 14/02/2014, máy chủ Kim Hổ chính thức được khai mở. Tuy nhiên, theo lịch trình hoạt động Nạp Cao Thưởng Lớn sẽ không áp dụng cho máy chủ mới Kim Hổ. Nhưng để hỗ trợ cho các thành chủ có thể tham gia hoạt động cùng các máy chủ khác, Bổn Trang đã quyết định mở hoạt động vào lúc 15h ngày 14/02/2014.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho các thành chủ máy chủ Kim Hổ đã nạp vàng vào Ngọa Long trước 15h ngày 14/02/2014, Bổn Trang cũng sẽ linh động hỗ trợ trao thưởng các vật phẩm tương ứng với các mốc nạp của hoạt động. Thời gian hỗ trợ từ ngày 14/02/2014 đến hết ngày 15/02/2014.

Lưu ý: Hoạt động tính mốc nạp vàng sẽ bắt đầu tính từ 15h ngày 14/02/2014 (các trường hợp nạp trước 15h chỉ nhận được hỗ trợ, không được tính cộng dồn vào mốc nàp vàng).

Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái với Ngọa Long!

Kính báo,