Hình nền Ngọa Long tháng 8

Quý thành chủ kính mến,

Đến hẹn lại lên, Ngọa Long bổn trang xin được gửi tới quý thành chủ bộ hình nền tháng 8! Chúc các thành chủ khởi đầu tháng mới đầy thuận lợi và thành công!

Nhằm giúp thành chủ dễ dàng chọn lựa hình nền theo sở thích, bổn trang xin được cung cấp cả 2 loại hình có lịch và không có lịch.

Hỏa Phụng của Ngọa Long

Hình Hỏa Phụng có kèm lịch

Ngoài ra, Ngọa Long còn có những hình nền khác của tháng 8. Để tải hình, từ trang chủ, quý thành chủ nhấp vào mục Hình nền.

Sau đó chọn hình yêu thích để tải.

Bổn trang kính báo!