Hình nền Ngọa Long tháng 7

Quý thành chủ kính mến,

Đến hẹn lại lên, Ngọa Long bổn trang xin được gửi tới quý thành chủ bộ hình nền tháng 7! Chúc các thành chủ khởi đầu tháng mới đầy thuận lợi và thành công!

Bạch Hổ - một trong tứ đại thần thú của Ngọa Long

Nhấp vào hình để xem kích thước lớn

Ngoài ra, để tải hình, từ trang chủ, quý thành chủ nhấp vào mục Hình nền.

Sau đó chọn hình yêu thích để tải.

Bổn trang kính báo!