Hình nền Ngọa Long tháng 6

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được gửi tới quý thành chủ bộ hình nền tháng 6 đẹp mắt!

Nhấp vào hình để xem kích thước lớn

Ngoài ra, để tải hình, từ trang chủ, quý thành chủ nhấp vào mục Hình nền.

Sau đó chọn hình yêu thích để tải.

Bổn trang kính báo.