Hình nền Ngọa Long tháng 3

Quý thành chủ kính mến,

Sau một thời gian dài chuẩn bị, bắt đầu từ tháng 3/2012 trở đi, bổn trang sẽ cung cấp những hình nền và hình lịch Ngọa Long theo tháng. Quý thành chủ yêu mến Ngọa Long chỉ cần tải những hình này về máy để làm hình nền desktop.

Tháng 3 này, Ngọa Long xin được giới thiệu bộ hình như sau:

Để tải hình, từ trang chủ, quý thành chủ nhấp vào mục Hình nền.

Sau đó chọn hình yêu thích để tải.

Bổn trang kính báo.