Hình ảnh Ngọa Long trên điện thoại

Quý thành chủ kính mến,

Song song với giải đấu Quân Đoàn Chiến Liên Server, Ban Điều Hành Ngọa Long đang gấp rút hoàn thiện chức năng chơi game trên điện thoại.

Dưới đây là một số hình ảnh chơi game Ngọa Long bằng điện thoại.


Chơi Ngọa Long trên điện thoại


Giao diện Phó bản


Giao diện trận đấu

Phiên bản Ngọa Long trên điện thoại sẽ được thực hiện cho phiên bản Android trước tiên. Sau đó chúng tôi sẽ phát triển ứng dụng trên iOS để đa dạng hóa các loại điện thoại.

Bổn trang kính báo!