Hình ảnh binh chủng cấp 5

Quý thành chủ kính mến,

Chắc hẳn quý thành chủ đã quen thuộc với quái binh chủng cấp 5 và rất nóng lòng muốn được sở hữu một đội hình cấp 5 dũng mãnh.

Bổn trang xin được chia sẻ một chút thông tin về binh chủng cấp 5 trong đợt cập nhật sắp tới. Sẽ có tổng cộng 40 loại binh chủng cấp 5 với những thuộc tính quen thuộc như quan văn, bộ binh, kỵ binh, thương binh, cung binh.

Dưới đây bổn trang sẽ giới thiệu trước 12 hình ảnh binh chủng cấp 5 mới. Mời quý thành chủ cùng xem và suy đoán xem 12 binh chủng dưới đây từ binh chủng cấp 4 nào nâng lên.

Hình ảnh binh chủng

Thông tin chi tiết về phiên bản mới sẽ được bổn trang liên tục cập nhật trên trang chủ!

Ngọa Long bổn trang kính báo!