Hình ảnh binh chủng cấp 5 (tiếp theo)

Quý thành chủ kính mến,

Càng gần đến ngày cập nhật phiên bản mới, không khí trong cộng đồng Ngọa Long lại càng nóng hơn bao giờ hết.

Nhưng chắc hẳn, nóng nhất vẫn chính là những thông tin về 40 loại binh chủng cấp 5 với những thuộc tính quen thuộc như quan văn, bộ binh, kỵ binh, thương binh, cung binh.

Bổn trang lại xin được tiếp tục giới thiệu thêm hình ảnh của 18 binh chủng khác trong game.

Hình ảnh binh chủng

Còn hình ảnh của 10 binh chủng cuối cùng, bổn trang sẽ sớm cập nhật thêm hình ảnh trên trang chủ để các thành chủ cùng chiêm ngưỡng!

Thông tin chi tiết về phiên bản mới sẽ được bổn trang liên tục cập nhật trên trang chủ!

Ngọa Long bổn trang kính báo!