Hằng Nga xuất hiện trong phiên bản mới?

Quý thành chủ kính mến,

Chỉ còn vài ngày nữa, Ngọa Long sẽ cập nhật phiên bản mới với binh chủng cấp 5 hoàn toàn mới. Nhưng, phiên bản mới đâu chỉ có bấy nhiêu?

Theo thông tin hành lang, bổn trang được biết phiên bản mới sẽ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu cổ truyền. Vì vậy, ban điều hành sẽ gửi tới các thành chủ một sự kiện mới liên quan đến Trung Thu và Hằng Nga. Chi tiết như thế nào, kính mời các thành chủ theo dõi ở các tin tức sau.

Bây giờ, mời các thành chủ cùng ngắm nhìn 10 loại binh thuộc binh chủng cấp 5 cuối cùng.

Hình ảnh binh chủng

Ngọa Long bổn trang kính báo!