Giải thích lý do bảo trì vào 24/04

Quý thành chủ kính mến,

    Bổn trang xin được phép cáo lỗi cùng các thành chủ vì rạng sáng 24/04/2012 vừa qua, Ngọa Long đã bảo trì đột ngột toàn bộ máy chủ từ 0:59 đến 1:29 mà chưa kịp thông báo trên trang chủ.

    Đợt bảo trì vừa rồi là cập nhật lần 1, chuẩn bị cho sự kiện mới và phiên bản mới. Do một số nhầm lẫn trong khâu liên lạc nên tin tức chưa kịp lên trang chủ. Bổn trang thành thật mong tất cả thành chủ thứ lỗi vì sự bất tiện này.

Vậy nay, bổn trang xin được thông báo để quý thành chủ gần xa được biết!