Gặp gỡ Thương Nhân Hải Tặc đổi vật phẩm hiếm

Quý thành chủ kính mến,

Trong tuần đầu tiên cập nhật phiên bản Đại Hải Chiến mới nhất sẽ diễn ra sự kiện gặp gỡ Thương Nhân Hải Tặc ở giao diện thành chính. Thời gian chính xác là từ 13/06/2012 đến 19/06/2012.

Quý thành chủ sẽ nhìn thấy vị thương nhân đi lại trong thành. Hãy nhấp vào ông ta để có thể đổi những phần quà giá trị mà không thể tìm thấy ở đâu khác.

Các thành chủ sẽ dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc để đổi Bát Quái Kính, Túy Thái Bình, Xích NhãnTài Quyết Ấn. Đây là các vật phẩm tím và cam có uy lực vô song hiếm có.

Chúc các thành chủ sẽ đổi được những vật phẩm hấp dẫn ở chỗ Thương Nhân Hải Tặc!!