Đón chờ phiên bản Hoàng Quyền Bá Nghiệp

Quý thành chủ kính mến,

Như một số thông tin đã đưa, Ngọa Long sẽ tiến hành ra mắt phiên bản mới trong tháng 2 này!

Hôm nay bổn trang xin được hân hoan gửi tới quý thành chủ tên gọi chính thức của phiên bản mới: Hoàng Quyền Bá Nghiệp.

Phiên bản Hoàng Quyền Bá Nghiệp sẽ có những tính năng nào mới? Liệu quý thành chủ có thể thay đổi câu chuyện lịch sử Tam Quốc theo ý riêng của mình? Dựa vào trí tuệ và sức mạnh quân lực, thành chủ nào sẽ xưng vương?

Quý thành chủ hãy cùng Ngọa Long khám phá ở những tin tức tiếp theo!