Đón chào máy chủ Lôi Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Lôi Long vào lúc 10 giờ ngày 24/02/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn:

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!