Dời thời gian đền bù khách hàng Chinh Đồ

Quý thành chủ kính mến!

Theo tin đã đưa, hôn nay BĐH Ngọa Long phải tiến hành trao thưởng vào tài khoản của các nhân sĩ Chinh Đồ.

Tuy nhiên hiện tại do có một số vấn đề về kĩ thuật nên BĐH Ngọa Long phải tạm dời thời gian đền bù cho các khách hàng đã đăng kí đến ngày thứ Năm tuần sau 31/1/2013.

Riêng đối với trường hợp máy chủ Uy Long, vì đây là máy chủ mới mở nên BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành đền bù vào thứ Hai ngày 4/2/2013, tức là sau khi sự kiện đua top của máy chủ Uy Long kết thúc để đảm bảo tính công bằng.

Mong các thành chủ thông cảm và theo dõi thêm thông tin về việc đền bù trên trang chủ Ngọa Long trong các bản tin sau.

Bổn trang kính báo!