Dời thời gian chuỗi sự kiện tuần: Tuyệt Thế Thần Bảo

Q
uý thành chủ thân mến!

Ban Điều Hành xin thông báo dời thời gian bắt đầu của chuỗi sự kiện tuần: Tuyệt Thế Thần Bảo để chuẩn bị tốt nhất nhằm tránh lỗi phát sinh, tên hoạt động và thời gian bắt đầu cụ thể như sau:

Sau thời gian trên, Quý Thành chủ có thể tham gia các hoạt động bình thường.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý thành chủ.