Dời thời gian bảo trì

Quý thành chủ kính mến,

Theo như tin đã đưa, Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 00 giờ ngày 27/04/2012 để cập nhật tính năng mới.

Tuy nhiên, do một số trục trặc kỹ thuật, bổn trang sẽ dời thời gian bảo trì 1 ngày. Sự kiện Chiến hạm hải đạo cũng sẽ được dời lại một ngày, từ 28/04/2012 đến 11/05/2012.

Bảo trì toàn bộ máy chủ

00 giờ đến 03 giờ ngày 28/04/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và tham gia đánh đuổi cướp biển tại Chiến hạm hải đạo cùng Ngọa Long.

Trân trọng cảm ơn!