Đổi thời gian Báo danh

Quý thành chủ kính mến,

Như thông tin đã đưa, Ngọa Long sẽ kích hoạt hệ thống báo danh từ 16 giờ ngày 22/02. Tuy nhiên, nhằm làm cho chương trình hoàn thiện hơn, bổn trang sẽ dời thời gian kích hoạt tới 18 giờ ngày 22/02. Quý thành chủ xin lưu ý, khi báo danh sư phụ hoặc đệ tử, hệ thống sẽ cập nhật đẳng cấp trễ hơn thực tế từ 30 - 60 phút. Nên nếu báo danh mà đẳng cấp chưa đúng, quý thành chủ vui lòng đợi hệ thống cập nhật.

Bên cạnh đó, hệ thống trao code Sư phụ Ngọa LongĐệ tử Ngọa Long sẽ được khởi động vào thời gian sớm nhất.

Kính mong quý thành chủ thứ lỗi cho sự bất tiện này. Bổn trang sẽ thông báo thường xuyên trong những tin tức tiếp theo. Quý thành chủ hãy đón xem!