Điều gì chờ đợi ở phiên bản mới?

Quý thành chủ kính mến,

Có thể nói Ngọa Long chính là một game luôn biết cách đem đến nhiều bất ngờ nhất cho những ai yêu quý mình! Đến hẹn lại lên, ban điều hành lại tiếp tục đưa ra một phiên bản mới.

Dĩ nhiên, mỗi đợt cập nhật sẽ lại có một phó bản mới khó hơn, yêu cầu đẳng cấp cao hơn. Qua đó, mỗi khi vượt qua phó bản cũng giống như thép tôi luyện, có thể tiến lên một đẳng cấp mới. Nó giúp cho các thành chủ không ngừng tự nâng cao đẳng cấp bản thân, không ngừng tiến lên, không ngừng phát triển. Phó bản mới lần này chính là Kiếm Các Chiến, vượt phó bản này có thể tăng lên cấp 165.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở phiên bản mới lần này, không chỉ là phó bản mới, không chỉ là những sự kiện đi kèm quen thuộc. Phiên bản mới sẽ giới thiệu với các thành chủ một tính năng mới: Võ Khôi Cao Tháp.

Trong giao diện Thế giới sẽ xuất hiện thêm một kiến trúc tháp sau khi thành chủ vượt qua phó bản Hang Man Di. Có thể bấm vào tháp này để tiến hành khiêu chiến quái thú trong tháp, chiến thắng sẽ nhận được khắc văn, bạc, chiến công, uy danh...

Chỉ tiết về những tính năng mới này, bổn trang sẽ tiến hành thông báo trong những tin tức tiếp theo! Kính chúc quý thành chủ sẽ luôn đạt được những công trạng hiển hách!

Bổn trang kính báo!