Đền bù cho nhân sĩ Chinh Đồ vào rạng sáng mai

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long sẽ bảo trì hệ thống payment vào rạng sáng ngày 31/1/2013 để tiến hành đền bù cho các nhân sĩ Chinh Đồ đã đăng kí tham gia game Ngọa Long.

Bảo trì trang payment Ngọa Long

Từ 00:00 đến 01:30 sáng ngày 31/1/2013

Lưu ý:

  • Trong thời gian trên các thành chủ không thể nạp tiền trên trang payment.
  • Ở đợt đền bù lần này chỉ có 156 nhân sĩ điền đúng mẫu đăng kí mới được nhận vàng. BĐH sẽ gửi thẳng vàng vào nhân vật mà các nhân sĩ đã đăng kí.
  • Bổn trang sẽ tiến hành mở đợt đăng kí mới dành cho các nhân sĩ chưa đăng kí hoặc đăng kí chưa đúng. Thời gian sẽ được thông báo trong các tin tiếp theo.

Bổn trang kính báo!