Đếm ngược cùng Ngọa Long

Càng đến gần ngày Open Beta 16-12-2011, không khí háo hức trong cộng đồng càng dâng cao. Hôm nay, chiếc đồng hồ đếm ngược của Ngọa Long đã bắt đầu khởi chạy trên trang chủ càng làm tăng thêm sự hồi hộp.

Kính mong các thành chủ gần xa hãy cùng Ngọa Long đếm ngược đến ngày Open Beta, cùng nhau xây dựng cơ đồ thống nhất thiên hạ, bình định giang sơn.