Đặt tên trong game Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Bổn trang xin thống báo đến các Thành Chủ về việc đặt tên trong game Ngọa Long như sau:

Quý Thành Chủ dùng các ký tự đặc biệt để đặt tên: Quân Đoàn, Tên Nhân Vật, Tên Cờ Hiệu, Tên Quý Tử và 1 số chức năng khác trong game Ngọa Long. BĐH Ngọa Long thì sẽ tiến hành xử lý: xóa nhân vật, xóa quân đoàn hoặc bị khóa tài khoản vĩnh viễn trong trường hợp ảnh hưởng đến người chơi khác. Ký tự đặc biệt là các ký tự khác với 29 chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.

Thành Chủ vui lòng xem qui định đặt tài khoản tại đây.