Đáp án ô chữ ngày 5/3

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang công bố đáp án của ô chữ ngày 5/3/2013 như sau, quý thành chủ hãy nhấp vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Phần thưởng

  • 200 thành chủ gửi đáp án sớm và đúng nhất sẽ nhận được code thưởng trị giá:

4.000.000 Bạc

400.000 Chiến Công

Đáp án

Hàng Câu Đáp án Diễn giải
Ngang 1 Quý Tử Sau khi lấy được hiền thê sẽ có được…
2 Tữ Thụ Sau khi quý thành chủ đánh bại thế lực Viên Thiệu - Quan Độ thì có thể chiêu mộ được võ tướng này bằng Hội Đàm.
3 Tào Tháo Oai tướng Ngụy Quốc.
4 Ứng Long Đao Có thể Đúc từ trang bị này thành trang bị cam Chúc Âm Thương.
5 Kho Ô Sào Vượt phó bản ẩn này sẽ nhận được Chiêu Võ Giáp.
6 Tướng khí Vật phẩm có được khi tuần tra.
7 Thuộc địa Sau khi chiếm lĩnh nó sẽ được nhận thuế.
8 Thương nhân NPC hay đi lại trong thành chính.
10 Tứ Di Doanh Để vào được phó bản ẩn này, quý thành chủ phải vượt phó bản Biên cương - Tứ Di.
Dọc 1 Huyền Vũ Quân ấn phòng thủ và loại võ hồn này sẽ cộng trực tiếp vào chỉ số phòng ngự trên áo giáp mà tướng đó đang sử dụng.
2 Võ khôi cao tháp Đây là nơi để săn quái thú.
3 Chân Cơ Nữ nhân vật chính đứng cạnh Lữ Bố trên trang chủ Ngọa Long tên gì?
4 Quách Gia Võ tướng này sau khi giác ngộ sẽ luyện thành kỹ năng Xích Lôi.
5 Huyết lộ Hi sinh quân mình tấn công cực mạnh lên quân đội của địch. 
6 Mậu dịch Một trong các khoản đầu tư thành trì.
7 Đập bình Khi dùng tính năng này sẽ có thể giác ngộ tướng.
8 Phát Long Máy chủ ra mắt vào ngày 27-2-2013.
9 Thí Luyện Lệnh Có thể kiếm vật này bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản. 
10 Thiên Kiếm "Gây sát thương lớn cho toàn thể địch đồng thời hồi phục 50 sĩ khí cho bản thân".
Hàng ngang Màu đỏ Công Tôn Uyên - Tương Bình Chiến Trong bản cập nhật Ngọa Long trên thiết bị di động vào đầu tháng 3 có thêm phó bản này.

BTC sẽ công bố danh sách 200 thành chủ đã gửi đáp án đúng nhất và sớm nhất về chương trình ngay trong hôm nay!

Bổn trang kính báo!