Đáp án ô chữ ngày 11/12

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang công bố đáp án của ô chữ ngày 11/12 như sau, quý thành chủ hãy nhấp vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Hàng ngang:

 • Hàng 1: Vị tướng nào của Ngô có kĩ năng Xưng Bá? [Tôn Sách]
 • Hàng 2: Đánh bại võ tướng nào để có thể đạt cấp 155? [Lữ Linh Khởi]
 • Hàng 3: "Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng" là câu nói của ai? [Chu Du]
 • Hàng 4: Phó bản ẩn trong map Nam Bắc Đẩu có tên là gì? [Tế Thiên Đài]
 • Hàng 5: Tên phiên bản 3.0 của Ngọa Long là gì? [Thiên Giáng Kỳ Binh]
 • Hàng 6: Tên Quân Ấn tăng pháp công 5% là gì? [Túc Đạp Ấn]
 • Hàng 7: Đánh bại quân Thạch Trận Nhãn lần đầu nhận được gì? [Phần Hổ]
 • Hàng 8: Tấn công người chơi phe địch tên tím 1.000 lần được loại ấn này. [Long Ngâm Ấn]
 • Hàng 9: Đánh bại quân Lữ Viên liên quân lần đầu nhận được gì? [Vạn Kiếp Khải]

Hàng dọc:

 • Cột 1: Khi hoàn thành thành tựu map Vụ Độc 58 điểm ta nhận được gì? [Độ Luân Thuẫn]
 • Cột 2: Võ tướng Dương Cổ sau khi giác ngộ có kĩ năng gì? [Thiên Canh]
 • Cột 3: Sau khi vượt Tháp Thí Luyện tầng 120 ta có thể nhận được  tướng khí gì? [Tích Mâu]
 • Cột 4: Khi tiêu diệt Hang Man Di-Mạnh Hoạch 99 lần ta nhận được quân ấn gì? [Trọng Kích Ấn]
 • Cột 5: Khoa kỹ thủy quân nào Giảm tiêu hao bịnh lực mỗi cấp 1%? [Băng Bó]
 • Cột 6: Võ Hồn nào tăng lực phòng thủ cho võ tướng? [Huyền Vũ]

Danh sách thành chủ đáp án đúng

Thành chủ Quốc Gia Máy chủ
Tác giả ô chữ SátMộcL0ng Ngô Chu Long
Gửi đáp án đúng và sớm nhất Linh Tướng Quân Ngô Quyền Long
∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ â Thục Kim Long
BepBep Thục Bàng Long
Thiên tửu Thục Phi Long
Orbit CDrom Ngô Bạch Long

Cách trao thưởng và giải thưởng

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.