Đáp án ô chữ ngày 1/10

Quý thành chủ kính mến,

Sau khi ra mắt ô chữ Ngọa Long đầu tiên, bổn trang nhận thấy các thành chủ rất dễ nhầm lẫn vì không so sánh đáp án với ô chữ. Vì vậy, đa số thường sai ở câu 3 và câu 13. Bổn trang rất tiếc vì có những thành chủ trả lời rất sớm nhưng lại sai 1 hoặc 2 câu. Mong các thành chủ cẩn thận hơn ở những ô chữ mới.

Dưới đây là đáp án của ô chữ ngày 1/10.

Hàng ngang:

 • 1. Vũ khí gây ra damge vật lý cấp 90 có tên là gì? [PHONGDOKIEM - Phong Đô Kiếm]
 • 2. Kỹ năng gì lính càng ít uy lực càng mạnh? [PHAPHU - Phá Phủ]
 • 4. Thành phần không thể thiếu trong quá trình giác ngộ tướng [RUOU - Rượu]
 • 8. Vị quân sư tài ba nào đã được Tuân Úc tiến cử cho Tào Tháo, người có kỹ năng đặc biệt,xác xuất gây ra choáng cho đối phương? [QUACHGIA - Quách Gia]
 • 9. Để thăng cấp 150,bạn phải tiêu diệt vị tướng này [DINHNGUYEN - Đinh Nguyên]
 • 11. Ai được mệnh danh là Tiểu Bá Vương trong Tam Quốc? [TONSACH - Tôn Sách]
 • 12. Tên vị tướng sẽ xuất hiện ở phiên bản Thiên Giáng Kỳ Bình? [DUONGCO - Dương Cổ]
 • 13. Thuyền nào có khả năng tấn công tất cả quân địch? [TAODANG - Tảo Đãng]
 • 14. Khi hoàn thành Tháp Thí Luyện 155 có xác xuất nhận được... [LUONGDAO - Lưỡng Đao]

Hàng dọc:

  1. Phụ Chính Đại Thần có tên là? [PHOLINHNHI - Phó Linh Nhi]

  3. Kỹ năng khiến phe địch phản bội, chuyển sang phe ta [PHAQUAN - Phá Quân]

  5. Binh chủng cấp 4 nào khi tấn công không làm tăng sĩ khí đối phương? [PHUKY - Phủ Kỵ]

  6. Phá Thương có thể nhận được từ bản đồ nào? [TANSONDAO - Tân Sơn Đạo]

  7. Tướng nào nước Ngụy đã đánh bại Quan Vũ ở trận Phàn Thành? [TUHOANG - Từ Hoảng]

  10. Tên vị tướng có kỹ năng Lôi Cổ? [MEDUONG - Mê Đương]

Danh sách thành chủ đáp án đúng

Thành chủ Quốc Gia Máy chủ
Tác giả ô chữ Funk Thục Thổ Long
Gửi đáp án đúng và sớm nhất Konochi Ngô Tường Long
ZzOOOzZ Ngô Thạch Long
SAT Ngụy Thanh Long
_¶¶ømë™Bïñkïd_ Thục Phụng Long
Kid429 Ngô Hàng Long

Cách trao thưởng và giải thưởng

Mỗi ngày, bổn trang sẽ chọn đăng lên trang chủ ô chữ hay và hấp dẫn. Các thành chủ khác gửi câu trả lời để nhận thưởng.

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Thời gian trao thưởng: Chiều thứ 6 hàng tuần.

Mẫu tham gia

- Gửi ô chữ:

 • Tiêu đề: Tạo Ô chữ Ngọa Long
 • Ô chữ:
  • (gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail).
  • Ô chữ phải có ít nhất 15 câu hỏi.
  • Ô chữ phải kèm theo đáp án chính xác.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (ngày ô chữ đăng)
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.
 • Một thành chủ có quyền gửi nhiều ô chữ.
 • Một tài khoản Zing ID có thể nhận được nhiều phần thưởng (nếu có nhiều ô chữ đăng trên trang chủ).