Danh sách QĐ tham gia Công Thành Chiến lần 1

Q
uý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được thông báo kết quả đăng kí tham gia Công Thành Chiến Ngọa Long lần 1 của CSMtalk.

Hai Quân Đoàn của từng máy chủ sẽ báo danh công thành nhau vào ngày mai 23/3/2013.

Vào thứ 4 tuần sau ngày 27/3/2013 sẽ tiến hành thi đấu.

Máy chủ Quân Đoàn Quốc gia
Kim Long s2Family Ngô
phihungcb9 Ngô
Hỏa Long Đoạt Mạng Ngụy
Hổ Báo Thục
Thổ Long 38 hàng sát Ngô
Hà Nội VIP Ngô
Thiên Long Candy Ngụy
HắcLong Ngụy
Phúc – Ngọc Long II TheKing II Ngụy
Æ Ngoc Long Thục

Bổn trang kính báo!