Danh sách nhận thưởng "Đổi Mật Khẩu-Nhận Quà Liền Tay"

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Ngọa Long xin chúc mừng 10 Thành Chủ có tên trong danh sách sau đây, đã may mắn mang về cho mình phần thưởng: 500 Vàng, 10.000.000 Bạc, 5.000.000 Chiến công, từ sự kiện Đổi Ngay Mật Khẩu- Nhận Quà Liền Tay ngày 27/05/2015.

STTNhân vậtMã Số ServerServer
1 xxx 1044 Cụm server Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng
2 GiếtĐịchLậpCông 193 Băng Phụng
3 Maria Orawa 38 Thạch Long
4 vailoxhd21 1028 Cụm server Cửu Long, Hoan Long, Chí Long
5 Xiuying 1042 Cụm server Đàm Long, Uy Hổ, Phi Hổ, Quyền Hổ, Cát Hổ, Trương Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ
6 ๖ۣۜSss 220 Thiết Phụng
7 Kent 208 Túy Phụng
8 ZzChu Công TửzZ 215 Hải Phụng
9 giacatluong03129 15 Nhật Long
10 klienssNo10 1001 Cụm server Phúc Long, Ngọc Long

Thành Chủ vui lòng xem thông tin chi tiết về event Đổi Ngay Mật Khẩu- Nhận Quà Liền Tay tại đây.

Thân chúc quý Thành Chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng với Ngọa Long!

Bổn Trang kính báo,