Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng

Quý Thành Chủ thân mến!

Bổn Trang đã nhận được thông tin nhận thưởng từ các Quý Thành Chủ đã mở quà trúng phần thưởng của chương trình "Tưng Bừng Chào Đón Ngọa Long tròn 5 tuổi". Quý Thành Chủ lưu ý:

  • Trao thưởng: trong vòng 20 ngày từ ngày ra thông báo này.
  • Đối với những Thành Chủ cập nhật thông tin địa chỉ không rõ ràng - không chính xác. BĐH sẽ không chịu trách nhiệm, vì vậy Quý Thành Chủ vui lòng cập nhật lại trước ngày 17/2.
  • Sau thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Danh Sách Trúng ThưởngPhần Quà
***anhcnb Lót Chuột Razer
***in30989 Bàn Phím Razer
***nepark Chuột Razer
***nh25041981 Gối Ải Mỹ Nhân
***_death_11o2 Gối Ải Mỹ Nhân
***vsboon88 Gối Ải Mỹ Nhân
***yaa Gối Ải Mỹ Nhân
***hgiudo0001 Gối Ải Mỹ Nhân
***phucuacuong4 Gối Ải Mỹ Nhân
***1233 Gối Ải Mỹ Nhân
***01639830736 Gối Ải Mỹ Nhân
***itsu91 Gối Ải Mỹ Nhân
***venir15058 Gối Ải Mỹ Nhân
***_nobita Gối Ải Mỹ Nhân
***vpd Gối Ải Mỹ Nhân
***han70 Gối Ải Mỹ Nhân
***gxob0 Gối Ải Mỹ Nhân
***hthuydungphong Gối Ải Mỹ Nhân
***ofwar127 Gối Ải Mỹ Nhân
***ckhaipro999 Gối Ải Mỹ Nhân
***ng12ctst Gối Ải Mỹ Nhân
***nha24uss3 Gối Ải Mỹ Nhân
***cvipxinh2015 Gối Ải Mỹ Nhân
***cyclo_tmt Gối Ải Mỹ Nhân
***nwa11100 Gối Ải Mỹ Nhân
***hdolas47 Gối Ải Mỹ Nhân
***enlong190299 Gối Ải Mỹ Nhân
***ongtengteng2017 Gối Ải Mỹ Nhân
***doquyenru Gối Ải Mỹ Nhân
***chi24574kc94 Gối Ải Mỹ Nhân
***nh.theone2 Gối Ải Mỹ Nhân
***dkiss Gối Ải Mỹ Nhân
***ne17 Gối Ải Mỹ Nhân
***uanuplum Gối Ải Mỹ Nhân
***y01011988 Gối Ải Mỹ Nhân
***edatma1005 Gối Ải Mỹ Nhân
***imcuong3000 Gối Ải Mỹ Nhân
***u_kool Gối Ải Mỹ Nhân
***bixmasz Gối Ải Mỹ Nhân
***mchoi2020 Gối Ải Mỹ Nhân
***ahien2015 Gối Ải Mỹ Nhân
***guyenkhacsinh1984 Gối Ải Mỹ Nhân
***n13101989 Gối Ải Mỹ Nhân
***kyvayta77 Gối Ải Mỹ Nhân
***bod Gối Ải Mỹ Nhân
***gelvina Gối Ải Mỹ Nhân
***thiettam84 Gối Ải Mỹ Nhân
***uem1984 Gối Ải Mỹ Nhân
***i1102 Gối Ải Mỹ Nhân
***gvcb2 Gối Ải Mỹ Nhân
***ico02 Gối Ải Mỹ Nhân
***ongdaumua Gối Ải Mỹ Nhân
***hon2010 Gối Ải Mỹ Nhân
***ptiensinh_838 Gối Ải Mỹ Nhân
***ebigstar Gối Ải Mỹ Nhân
***ing2552 Gối Ải Mỹ Nhân
***oan091 Gối Ải Mỹ Nhân
***3online01 Gối Ải Mỹ Nhân
***oynd102 Gối Ải Mỹ Nhân
***uyen1986 Gối Ải Mỹ Nhân
***amate007 Gối Ải Mỹ Nhân
***vh703 Gối Ải Mỹ Nhân
***entranquochuy02 Gối Ải Mỹ Nhân
***auzozo Gối Ải Mỹ Nhân
***hsibui0710 Gối Ải Mỹ Nhân
***doc81 Gối Ải Mỹ Nhân
***trinh1976 Gối Ải Mỹ Nhân
***mlinh109019 Gối Ải Mỹ Nhân
***thotrangsg Gối Ải Mỹ Nhân
***dautimthayem145 Gối Ải Mỹ Nhân
***ng4410 Gối Ải Mỹ Nhân
***k1angel Gối Ải Mỹ Nhân
***gpnh83 Gối Ải Mỹ Nhân
***2007 Gối Ải Mỹ Nhân
***anhcnb Gối Ải Mỹ Nhân
***1809 Gối Ải Mỹ Nhân
***gquangvnvn1 Gối Ải Mỹ Nhân
***chanthien902012 Gối Ải Mỹ Nhân
***nchi2609 Gối Ải Mỹ Nhân
***hanpt Gối Ải Mỹ Nhân
***orphdiu0975 Gối Ải Mỹ Nhân
***cuongpham Gối Ải Mỹ Nhân
***s301987a Gối Ải Mỹ Nhân
***2072 Gối Ải Mỹ Nhân
***tkiem2222 Gối Ải Mỹ Nhân
***hp68 Gối Ải Mỹ Nhân
***hvietduc2019 Gối Ải Mỹ Nhân
***ninhgmail Gối Ải Mỹ Nhân
***duclong0212 Gối Ải Mỹ Nhân

Kính báo,