Danh sách các thành chủ đoạt giải Ngọa Long Kỳ Tài và Giải Cứu Chân Cơ

Q

uý thành chủ kính mến!

Chuỗi sự kiện Ngọa Long Kỳ Tài  và Giải Cứu Chân Cơ trên Fanpage Ngọa Long đã khép lại. BTC xin được công bố danh sách các thành chủ may mắn nhận được những phần quà hấp dẫn!

Giải Cứu Chân Cơ

Danh sách các thành chủ đoạt giải trong Sự kiện Giải Cứu Chân Cơ trên Fanpage Ngọa Long:

STTHọ tênPhần thưởng
1 Trần Thị Kim Khiết 01 Balo
2 Tào Tô Nữ 01 Áo gió

Ngọa Long Kỳ Tài

Danh sách các thành chủ đoạt giải trong Sự kiện Ngọa Long Kỳ Tài trên Fanpage Ngọa Long:

STTHọ tênPhần thưởng
1 Nguyễn Trúc Linh 1 Balo
2 Lê Thị Thanh 1 Balo
3 Trần Việt Anh 1 Balo
4 Phan Thành Hiệp 1 Balo
5 Nguyễn Đoàn Minh Thiện 1 Balo
6 Nguyễn Chính Đại 1 Áo thun
7 Vũ Văn Dũng 1 Áo thun
8 Lê Thị Tuyết Nhi 1 Áo thun
9 La Mỹ Kim 1 Áo thun
10 Tào Tô Nữ 1 Áo thun
11 Nguyễn Thị Vân 1 Áo thun
12 Ngô Đình Quy 1 Áo thun

Một lần nữa xin được chúc mừng các thành chủ đã may mắn nhận được những phần thưởng hấp dẫn này. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Ngọa Long!

Kính báo,