Danh sách 42 QĐ do BĐH sắp xếp thành viên

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện QĐC Liên Server đã bước vào giai đoạn gấp rút kết thúc quá trình chuẩn bị. Theo yêu cầu, các Quân Đoàn Trưởng cần gửi danh sách thành viên tham chiến.

Tuy nhiên, trong tổng số 156 QĐ vẫn còn 42 QĐ chưa gửi thông tin hoặc gửi sai quy định. Vì vậy, Ban Điều Hành đã tiến hành tổng hợp danh sách dựa trên số liệu trong hệ thống.

Dưới đây là 42 QĐ chưa gửi thông tin hoặc gửi sai quy định và đã được Ban Điều Hành quyết định danh sách thi đấu.

* Để xem chi tiết các thành viên đạt tư cách tham gia trong QĐ, các thành chủ vui lòng nhấn vào đây.

STT Server Quốc Gia Quân Đoàn
1 Hưng Long Ngô Hưng Long
2 Kiếm Long Thục Æ™Soul
3 Lôi Long Ngụy Thiên Ma
4 Truy Long Ngô Cuồng Vũ
5 Truy Long Ngụy Lương Sơn Bạc
6 Thiết Long Ngô ۩ GALAXY ۩
7 Thiết Long Ngụy Nguy Quốc
8 Hàng Long Ngụy LươngSơn
9 Đại Long Ngô Nhậu
10 Vương Long Ngụy Avenger
11 Ngạo Long Ngô Xưng Bá
12 Phụng Long Ngô Cửu Thiên
13 Phụng Long Ngụy ThienMon
14 Tường Long Ngô NghịchTập
15 Hy Long Thục ThucQuocNo1
16 Hy Long Ngụy Galaxy
17 Ngự Long Thục HERO
18 Ngự Long Ngô ThiênMa
19 Trí Long Thục ๖ۣۜThiên  ๖ۣۜĐịa
20 Trí Long Ngô Tộc Zel
21 Trí Long Ngụy º Tam Quốc º
22 Châu Long Ngô Xưng Bá
23 Châu Long Ngụy ™SainT™
24 Gia Long Ngô GIA_LONG
25 Khang Long Ngụy Huynh De
26 Quyền Long Thục Tam Quốc
27 Quyền Long Ngô AE Giet
28 Đường Long Ngô ๖ۣۜThất ๖ۣۜKiếm
29 Đường Long Ngụy Ma Giới
30 Ân Long Ngô ۩۞۩ Bá Doanh ۩۞۩
31 Bàng Long Thục GALAXY
32 Bàng Long Ngô Bàng Vũ
33 Bàng Long Ngụy VIP
34 Y Long Ngụy Việt Star
35 Chính Long Thục Hổ Báo
36 Chính Long Ngô TheMen
37 Danh Long Thục Thục Quôc
38 Danh Long Ngô ™_Ngô_Quốc_™
39 Giáp Long Thục Đại Thục
40 Giáp Long Ngô Tây Môn Gia
41 Giáp Long Ngụy Thiên Ma
42 Phúc Ngọc Long Ngô Ngô Quốc--1

Bổn trang kính báo!