Đại Hải Chiến có gì đặc sắc?

Quý thành chủ kính mến,

Không để thành chủ phải chờ lâu hơn nữa, Ngọa Long bổn trang xin được gửi đến quý thành chủ Phiên bản Đại Hải Chiến cực kỳ mới lạ và đặc sắc.

Bổn trang xin được điểm sơ qua những điểm đặc sắc mới lạ của lần này. Để tiến vào hải cảng, quý thành chủ nhấp vào tường thành để mở ra giao diện Hải cảng.

Cửa khẩu nằm ở tường thành

Trong hải cảng xuất hiện bối cảnh và kiến trúc hoàn toàn mới, mỗi kiến trúc đều có chức năng riêng. Như thành chính cũ, quý thành chủ có thể thăng cấp kiến trúc. Kiến trúc trong cửa khẩu có: Thao trường thủy quân, Cảng hàng hóa, Bến thuyền, Thủy Sư Đường, KhoHải Đăng.

Giao diện Hải cảng

Trong Hải chiến có Phó bản Hải tặc.

Nhấp vào cơn bão để chiến đấu

Phó bản Hải tặc

Quý thành chủ có chọn thuyền hải tặc đầu tiên để tấn công. Nếu chiến thắng, các thuyền khác sẽ hiện ra để thành chủ tiếp tục tấn công. Đánh thắng hải tặc sẽ giành được vật phẩm quý.

Thủy Sư Đường là nơi chế tạo và sửa thuyền chiến. Muốn đóng được thuyền cần phải thu thập nguyên liệu. Nguyên liệu có thể lấy được trong thủy chiến và thành tựu.

Chuẩn bị đủ nguyên liệu mới đóng được thuyền

Trong thuyền trận, quý thành chủ có thể tự do điều chỉnh vị trí võ tướng chứ không chịu sự ảnh hưởng và hạn chế của trận hình trên lục địa. Quý thành chủ cũng có thể chọn loại thuyền cho võ tướng ra trận.

Ngoài ra còn rất rất nhiều điều mới lạ mà bổn trang chưa thể đề cập hết. Quý thành chủ có muốn tìm hiểu nhiều hơn về phiên bản lần này? Hãy nhấn vào đây để có thể tự mình khám phá các tính năng đặc sắc của Đại Hải Chiến nhé!