Đã trao thưởng các sự kiện khai mở máy chủ

Quý thành chủ kính mến!

Như đã thông báo, bổn trang đã tiến hành trao thưởng cho các sự kiện khai mở máy chủ. Các sự kiện bao gồm: Thập đại Uy Danh, Lôi Đài đại chiếnBách thú chiến đồ đao.

Các máy chủ đã trao phần thưởng sự kiện bao gồm: Hàng Long, Bá Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long, Vân Long, Hắc Long.

Kính mong các thành chủ có tên trong bảng kết quả thứ lỗi cho sự bất tiện này và nhận món quà cho sự cố gắng của mình.

Hãy tiếp tục trải nghiệm thế giới Ngọa Long với phiên bản Đại Hải Chiến mới nhất được cập nhật vào rạng sáng ngày mai!