Đã sửa lỗi hiển thị sức chiến đấu

Quý thành chủ kính mến,

Như tin đã đưa về lỗi hiển thị sức chiến đấu sai, vào lúc 02h00 ngày hôm nay 11/09/2012, Ngọa Long bổn trang đã khắc phục được lỗi này.

Như vậy, trong Bảng xếp hạng của các thành chủ, sức chiến đấu hiện tại đã đúng.

Ngọa Long bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này và mong quý thành chủ vào theo dõi lại Bảng xếp hạng đã hiển thị chính xác.

Ngọa Long bổn trang kính báo!