Đã Mở Event Quy Đổi Bảo Vật

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Hoạt động Quy Đổi Bảo Vật trong chuỗi sự kiện tuần này đã có thể tham gia bình thường (cập nhật lúc 17:00 ngày 06/11)

Kính chúc quý Thành Chủ có những giờ phút thú vị cùng Ngọa Long!

Kính báo,