Đã khắc phục sự cố không thể vào game khi dùng Viettel

Quý thành chủ kính mến,

Sau khi Công ty VNG cùng nhà mạng Viettel khắc phục tình trạng đường truyền, hiện tại các thành chủ sử dụng dịch vụ Internet của Viettel đã có thể đăng nhập vào game Ngọa Long bình thường.

Nếu có bất kỳ sự cố nào, quý thành chủ có thể liên hệ với các kênh hỗ trợ của Ngọa Long để được giúp đỡ.

Bổn trang kính báo!