Đã đền bù cho khách hàng Chinh Đồ lần 2 thành công

Quý thành chủ kính mến!

Bổn trang xin vui mừng thông báo, BĐH Ngọa Long đã tiến hành đền bù lần 2 thành công cho khách hàng Chinh Đồ vào lúc 10:00 sáng hôm qua!

Danh sách các thành chủ được đền bù chi tiết trong bảng dưới đây, kính mời các ngài tham khảo.

STT Thành chủ Máy chủ
1 bipalane Kim Long
2 NguyệtNhi Kim Long
3 chanh371 Thổ Long
4 Ăn Vạ Trường Long
5 KingQueen Nhật Long
6 thien son hiep k Minh Long
7 Thai Uy Truy Long
8 Vuong Anh Truy Long
9 cherrycat Bá Long
10 Huỳnh Kim Bá Long
11 Lãng tử Yến Than Bá Long
12 MilkCandy Thịnh Long
13 MrNoname Kun Khải Long
14 SoryEmYêu Khải Long
15 xXPeSuMoXx Khải Long
16 TúSocola Nam Long
17 Emoel Qúy Long
18 Mrhand Qúy Long
19 ThiênVậnTử Qúy Long
20 ZNoWayZ Qúy Long

Bổn trang kính báo!