Cuộc đua người sở hữu bộ trang bị khủng nhất đã mở!

Quý thành chủ kính mến!

Như tin đã thông báo, Ngọa Long đã có thêm một bảng xếp hạng mới hấp dẫn với tên gọi Top chỉ số trang bị. Bổn trang xin được lý giải cách tính điểm số này như sau:

Phần “Tổng chỉ số” chính là tổng điểm chỉ số [Bạo + Đánh + Né] của các trang bị được đeo trên người của 5 võ tướng hiện có.

Con số này là kết quả mà quý thành chủ đã bỏ rất nhiều công sức để nâng cao thuộc tính của trang bị! Ngay từ bây giờ, cả cộng đồng Ngọa Long sẽ được biết thuộc tính trang bị của ai là cao nhất!

Cuộc đua Ai là người sở hữu bộ trang bị khủng nhất đã mở ra! Kính chúc các thành chủ sở hữu được những bộ trang bị khủng nhất!

Bổn trang kính báo!