Chuyển Đổi Hệ Thống VIP Game

Qúy Thành Chủ kính mến,

Kể từ tháng 12/2016, hệ thống VIP 360game hiện tại sẽ chính thức chuyển đổi sang sử dụng hệ thống VIP CS. Mục đích:

  • Đồng bộ với hệ thống VIP.
  • Đảm bảo quyền lợi Khách Hàng được rõ ràng hơn.
  • Ưu hóa hơn về dịch vụ.
  • Ưu đãi nhiều hơn và vô số quyền lợi khác.

Để nắm bắt thông tin chi tiết, Quý Thành Chủ có thể tham khảo thêm Tại Đây.

Trân trọng,