Chuyển Đổi Hệ Thống PayMent

Q
uý Tướng Quân thân mến!

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Ban Điều Hành xin được thông báo kế hoạch chuyển đổi hệ thống Payment như sau:

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý Tướng Quân.