Chương trình Ngọa Long PK đã kết thúc

Quý thành chủ kính mến,

Trong những ngày vừa qua, sự kiện Ngọa Long PK đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều thành chủ gần xa. Bổn trang xin được cảm ơn tấm lòng mà các thành chủ đã dành cho mình.

Tuy nhiên, vì số lượng thành chủ tham gia quá đông dẫn đến tình trạng hết code nhanh chóng. Bổn trang đã có nêu rõ trong phần quy định: chương trình sẽ kết thúc sớm nếu hết code.

Vậy nay, bổn trang xin được chính thức thông báo, chương trình chơi Ngọa Long PK nhận code đã kết thúc việc nhận code thưởng. Tuy nhiên, quý thành chủ vẫn có thể vào chơi game bình thường để thư giãn sau những giờ phút căng thẳng mệt mỏi.

Khi chương trình nhận code trở lại, Ngọa Long bổn trang sẽ có thông báo chính thức để các thành chủ có thể tiếp tục nhận code.

Bổn trang kính báo!