Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ Trường Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Trường Long vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 06/01/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn hơn gấp nhiều lần sự kiện trước:

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!