Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ Hưng Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Hưng Long vào lúc 10 giờ ngày 13/01/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn hơn gấp nhiều lần sự kiện trước:

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!