Chống hải tặc phiên bản mới có gì?

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long sắp tung ra phiên bản cập nhật mới trong tháng 11 này! Trên các kênh cộng đồng như diễn đàn và fanpage đã có rất nhiều lời bàn luận về những tính năng sắp ra mắt trong phiên bản mới. Thậm chí còn có các thành chủ tìm tới tận phiên bản Ngọa Long của nước ngoài để tìm kiếm thông tin!

Bổn trang rất cảm động trước sự nhiệt thành và háo hức mà các thành chủ dành cho game! Dưới đây Ban Điều Hành cũng bật mí một số chi tiết trong Hoạt động chống hải tặc của Ngọa Long phiên bản sắp cập nhật.

Hoạt động chống hải tặc sẽ có thêm 2 loại thuyền mới, tiêu hủy thuyền sẽ nhận được điểm cao hơn các thuyền khác:

  • Thuyền xung phong: tấn công thắng lợi nhận được 3 điểm tích lũy.
  • Thuyền chiến sơ: tấn công thắng lợi nhận được 6 điểm tích lũy.
  • Thuyền địch Thường: tấn công thắng lợi nhận được 10 điểm tích lũy.
  • Tinh anh chiến: tấn công thắng lợi nhận được 17 điểm tích lũy.
  • Thuyền pháo chủ lực: tấn công thắng lợi nhận được 20 điểm tích lũy.
  • Tinh nhuệ tiễn: tấn công thắng lợi nhận được 25 điểm tích lũy.
  • Thuyền pháo cường: tấn công thắng lợi nhận được 30 điểm tích lũy.
  • Chiến hạm pháo: tấn công thắng lợi nhận được 33 điểm tích lũy.
  • Kỳ hạm hải tặc: tấn công thắng lợi nhận được 100 điểm tích lũy.

Code thưởng ngẫu nhiên:

2NLONIG-D58BE-D59C4-A3DB4-259FD-APER

Giá trị code: 400.000 Bạc và 200.000 Chiến Công.

Bổn trang kính báo!