Chơi Tủ Xì và PK Ngọa Long nhận code

Quý thành chủ kính mến,

Chào mừng Tết Dương Lịch 2013 sắp cận kề, Ngọa Long bổn trang hân hoan mời các thành chủ cùng quay lại chơi 2 minigame và nhận code thưởng.

Ngọa Long PK

Thời gian: 17:00 ngày 28/12/2012.

Đối tượng: Dành cho tài khoản được tạo từ ngày 24/12/2012.

Phần thưởng:


Quà ở mức 5: 3.000.000 Bạc, 20.000 Chiến Công


Quà ở mức 10: 5.000.000 Bạc, 150.000 Chiến Công

Tù xì Ngọa Long

Thời gian: 17:00 ngày 28/12/2012.

Đối tượng: Dành cho tài khoản được tạo từ ngày 24/12/2012.

Phần thưởng:

Lưu ý: Số lượng code có hạn, khi code đã hết, quý thành chủ vẫn có thể chơi game nhưng không được nhận code nữa.

Kính chúc quý thành chủ bách chiến bách thắng, mã đáo thành công!

Bổn trang kính báo!