Chính thức ra mắt Hán vị quần hùng!

Quý thành chủ kính mến,

Ngày hôm nay, tính năng Hán vị quần hùng của Ngọa Long đã chính thức được cập nhật.

Quý thành chủ có thể thấy rõ giao diện thành chính đã thay đổi, thêm vào đó là một số những thay đổi khác đã được thông báo trong những ngày qua.

Giao diện sau cập nhật

Với những tính năng mới này, hy vọng sẽ giúp quý thành chủ sẽ có những trải nghiệm thú vị khi tham gia tam quốc Ngọa Long!