Chỉnh sửa lỗi kỹ thuật 2 máy Ngọa Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Từ 17:00 đến 17:15 ngày 09/06/2014 Bổn Trang sẽ tiến hành chỉnh sửa một số kỹ thuật tại 2 máy chủ Ngạo Long và Phụng Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian chỉnh sửa kỹ thuật: Từ 17:00 - 17:15 ngày 09/06/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Ngạo Long và Phụng Long.

Trong thời gian chỉnh sửa kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến một số Thành Chủ đang chơi tại hai 2 máy chủ Ngạo Long và Phụng Long (có thể bị rớt mạng, khó đăng nhập hay văng tài khoản). Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,