Chia sẻ Ngọa Long lên mạng xã hội

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang vui mừng thông báo đến các thành chủ gần xa, hiện tại trong phần tin tức của Ngọa Long đã có thêm 2 nút chia sẻ tin tức lên tưởng nhà FacebookZingMe của thành chủ!

Vậy, sau khi đọc xong tin tức nào của Ngọa Long và cảm thấy thú vị, quý thành chủ chỉ cần nhấn vào nút chia sẻ này, tin tức sẽ được hiển thị ngay trên tường nhà.

Bổn trang sẽ rất lấy làm cảm kích khi thông tin về Ngọa Long được quý thành chủ chia sẻ đi khắp nơi!