Chỉ chống Hải Tặc 1 lần trong ngày!

Quý thành chủ kính mến,

Trong phiên bản Chiến Thần Lữ Bố mới cập nhật vừa qua của Ngọa Long, quý thành chủ có thể thấy tính năng chống Hải Tặc được mở thêm thời gian 16 giờ chiều.

Tuy nhiên quý thành chủ vẫn chỉ có thể tham gia 1 lần trong ngày! Bổn trang xin được thông báo để các thành chủ được rõ!

Tham gia tính năng chống Hải tặc 1 lần trong ngày

Bổn trang kính báo!