Chào đón máy chủ Vương Long khai mở

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Vương Long vào lúc 10 giờ ngày 15/06/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn:

Đặc biệt, từ lần khai mở máy chủ này, quý thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng hoàn toàn mới như Chiến Công, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành của võ tướng!

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!