Cập nhật tính năng Võ Hồn

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm nâng cao chất lượng game Ngọa Long để phục vụ các thành chủ gần xa, ban điều hành đã tiếp tục tung ra những cập nhật mới rất hấp dẫn.

Trong bài hôm nay, bổn trang xin được bật mí về tính năng Võ hồn. Quý thành chủ đã từng nghĩ mình sẽ được chiến đấu với Thượng Cổ Tứ Đại Thần Thú chưa?

Nhấp vào Võ Hồn

Nhấp vào Võ Hồn sẽ hiện ra Đài Tinh Tượng. Dùng một lượng hồn tướng nhất định sẽ ngẫu nhiên khiêu chiến với một thần hộ vệ  - một trong Thượng Cổ Tứ Đại Thần Thú.

Đẳng cấp tinh tượng càng cao thì gặp thần bảo hộ càng mạnh.

Quý thành chủ phải đánh bại thần bảo hộ mới có cơ hội mở ra tinh tượng cao cấp ở sau đó.

NPC Thanh Long

NPC Chu Tước

NPC Bạch Hổ

NPC Huyền Vũ

Đương nhiên thần bảo hộ càng mạnh, đánh bại họ được sẽ có phần thưởng càng phong phú. Nếu bản thân bại trận, thì không lấy được phần thưởng.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều thông tin đặc sắc sẽ được bổn trang thông báo trong những tin tức tiếp theo!