Cập nhật Quốc Chính

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long tiếp tục thông báo đến thành chủ những tin tức nóng hổi nhất của đợt cập nhật trong nay mai.

Quốc Chính đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và quyền lợi của quý thành chủ.

  • Chỉnh thời gian của Tranh đoạt chiến từ 30 phút giảm còn 10 phút, thời gian chờ chiến đấu từ 2 phút giảm còn 40 giây.
  • Tăng trạng thái Bảo vệ tranh đoạt, bên phòng thủ tổn thất giảm một nửa, bên tấn công thu lợi ích giảm một nửa.
  • Điều chỉnh quyền hạn của 64 vị quan đầu tiên.
  • Chỉnh tài nguyên quốc khố đạt 200 điểm lập tức có thể ban thưởng.

Bên cạnh đó là cập nhật hệ thống bảng top trong phần Hoạt động. Nếu trước đây chỉ cho thấy Tấn công, nay đã có thêm Sức chiến đấuCấp để quý thành chủ nghiên cứu sâu hơn.

Thời gian cập nhật sẽ được bổn trang thông báo trong ngày hôm nay, quý thành chủ nhớ đón xem!